عبارات کاربردی Redemittel

Vorschläge machen: پیشنهاد دادن

Ich bin der Meinung/ Ansicht/ Auffassung, dass … (Nebensatz)

من بر این نظر هستم، که …

Meiner Meinung nach … (+Verb)

بنظر من …

Ich stehe auf dem Standpunkt, dass … (Nebensatz)

من بر این نظر هستم، که …

Meines Erachtens (+Verb)

بنظر من …

Ich finde erstaunlich/ überraschend, dass (Nebensatz)

بنظر من شگفت انگیز/ غافلگیرکننده ست، …

Ich bin davon überzeugt, dass … (Nebensatz)

من از این بابت متقاعد هستم، که …

Ich bin da geteilter Meinung

من دو دل هستم. (ذهنم درگیر چند ایده است، نمیتوانم تصمیم بگیرم)

منیژه شفیع وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *